Kryteria oceniania

 Kryteria oceniania:

1.Oceniamy pierwsze wrażenie. max. 6pkt
2.Szata graficzna max 6pkt
3.Posty max 6pkt
4.Błędy ort,int,jęz ( w jednym,ostatnim poście )
0-błęów -6pk
1-błąd-5pkt
2-błędy-4pkt
3-błędy-3pkt
4-błędy-2pkt
5-błędów-1pkt
6 i więcej błędów-0pkt

5.Dodatki typu muzyka,filmy,konkursy - 1pkt(za każde osobno) czyli można zdobyć 3 pkt
I na końcu podsumowanie.

oceny
największa ilość punktów-  27pkt

100% ocena celująca
99-80% bardzo dobra
79-70% dobra
69-50% dostateczna
49-31% dopuszczająca
30-0% niedostateczna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz